De regie houden

U heeft de verantwoordelijkheid voor een verwant of vriend die verstandelijk en/of lichamelijk beperkt is en dat valt niet altijd mee. Of het nou om een kind, broer, zus, ouder of anderszins gaat. Of het nou aangeboren is, door een ongeluk of ouderdom komt, u wilt het beste voor de zogeheten zorgbehoevende.
Vaak heeft u het idee dat u er alleen voor staat.
Lees meer...

Congres voor iedereen die werkzaam in de gehandicaptenzorg. 28 september 2018

Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen.

Lees meer...

Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer

GEERT BENJAMINS
netwerk coach

De 61-jarige Geert Benjamins is netwerkcoach bij Netwerk Rondom. Doordat hij vader is van de zeer ernstig meervoudig gehandicapte Lindsay is hij ervaringsdeskundige geworden.

Lees meer

gabie conradi
Projectleider

Als moeder van de verstandelijk beperkte Dirk is zij praktisch ingesteld en door haar talent om te regelen weet zij dat ook blijvend vorm te geven. 

Lees meer