Het is een jaar geleden dat ik – naast mijn werk bij Stichting Prokkel - aan de slag ben gegaan bij Netwerk Rondom. Een organisatie, opgezet door ouders, die een aanpak heeft ontwikkeld voor ouders met een kind met een (ernstige) verstandelijke beperking, die zich afvragen ‘wie neemt de zorg voor mijn kind over als ik het niet meer kan’. Een vraag die blijft spoken, ook als hun kind in een zorginstelling of bij een ouderinitiatief woont.

Lees meer...

Kerstwens: twee kanten van de zelfde medaille 2019

Informatie en tips voor ouders die namens hun kind behandelbeslissingen moeten nemen
De meeste ouders van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking komen meer dan eens voor een medische beslissing te staan ten behoeve van hun kind. Wat kan en mag je als ouder/verzorger? Wat kan en mag een arts? Hoe ga je samen in gesprek en wat zegt de wet hierover?

Lees meer...

Als je kind niet zelf kan beslissen

Stand van zaken
Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten aan als hamerstuk (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 gaat er nu dus echt komen. Hij vervangt de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Dit is goed nieuws voor LOC en veel cliëntenraden die hard gewerkt hebben om de wet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen.

Lees meer...

De nieuwe Wmcz

Dinsdag 21 mei 2019 was een gedenkwaardige dag voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in de zorgsector. De Eerste Kamer “aanvaarde” (zoals de voorzitter dat noemde) het wetsvoorstel WMCZ 2018 van de Regering. Een half jaar na het moment van aanvaarding door de Tweede Kamer. Hierdoor zal na 23 jaar de huidige WMCZ gaan vervangen worden. 18 jaar geleden was het al de bedoeling – na een eerste evaluatie – dat de wet vervangen moest worden, maar verschillende keren sneuvelden wetsontwerpen.

Lees meer...

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) door Eerste Kamer aanvaard

De Tweede Kamer legt zich neer bij het uitstel van de vereenvoudigde beslagvrije voet. De spoedmaatregelen die het kabinet vlak voor het AO Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019 bekendmaakte waren voldoende om de kou uit de lucht te halen. Een harde toezegging van staatssecretaris Snel van Financiën dat de vereenvoudigde beslagvrije voet zal worden ingevoerd kwam er – ondanks aandringen van GL-Kamerlid Renkema – niet.

Lees meer...

Spoedmaatregelen beslagvrije voet stellen Kamer gerust

Met een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wil staatssecretaris Van Ark het voor gemeenten gemakkelijker maken om inwoners met schulden sneller te helpen. De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Het wetsvoorstel dat Van Ark vandaag publiceerde helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en bezittingen maken.

Lees meer...

Wetsvoorstel biedt betere basis vroegsignalering schulden