Uitnodiging inspiratiemarkt op 13 november 2019 bij ‘t Lichtpunt Abrona in Huis ter Heide

Zoekt u een passende woonvorm voor uw kind? Begin dan op tijd met de voorbereiding. Er is namelijk veel mogelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, maar de vraag is wat passend is voor u en uw kind. Sien helpt u graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals een landelijke inspiratiemarkt.

Lees meer...

Inspiratiemarkt op 13 november 2019 bij ‘t Lichtpunt Abrona in Huis ter Heide

Informatie en tips voor ouders die namens hun kind behandelbeslissingen moeten nemen
De meeste ouders van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking komen meer dan eens voor een medische beslissing te staan ten behoeve van hun kind. Wat kan en mag je als ouder/verzorger? Wat kan en mag een arts? Hoe ga je samen in gesprek en wat zegt de wet hierover?

Lees meer...

Als je kind niet zelf kan beslissen

Stand van zaken
Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten aan als hamerstuk (Wmcz 2018). De Wmcz 2018 gaat er nu dus echt komen. Hij vervangt de oorspronkelijke Wmcz uit 1996. Dit is goed nieuws voor LOC en veel cliëntenraden die hard gewerkt hebben om de wet zo snel mogelijk aangenomen te krijgen.

Lees meer...

De nieuwe Wmcz

Dinsdag 21 mei 2019 was een gedenkwaardige dag voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers in de zorgsector. De Eerste Kamer “aanvaarde” (zoals de voorzitter dat noemde) het wetsvoorstel WMCZ 2018 van de Regering. Een half jaar na het moment van aanvaarding door de Tweede Kamer. Hierdoor zal na 23 jaar de huidige WMCZ gaan vervangen worden. 18 jaar geleden was het al de bedoeling – na een eerste evaluatie – dat de wet vervangen moest worden, maar verschillende keren sneuvelden wetsontwerpen.

Lees meer...

Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) door Eerste Kamer aanvaard

De Tweede Kamer legt zich neer bij het uitstel van de vereenvoudigde beslagvrije voet. De spoedmaatregelen die het kabinet vlak voor het AO Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019 bekendmaakte waren voldoende om de kou uit de lucht te halen. Een harde toezegging van staatssecretaris Snel van Financiën dat de vereenvoudigde beslagvrije voet zal worden ingevoerd kwam er – ondanks aandringen van GL-Kamerlid Renkema – niet.

Lees meer...

Spoedmaatregelen beslagvrije voet stellen Kamer gerust

Met een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wil staatssecretaris Van Ark het voor gemeenten gemakkelijker maken om inwoners met schulden sneller te helpen. De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Het wetsvoorstel dat Van Ark vandaag publiceerde helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en bezittingen maken.

Lees meer...

Wetsvoorstel biedt betere basis vroegsignalering schulden

Wat betekent het als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg aan hun cliënten? Dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook voor huisartsenzorg en mondzorg ? En wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van ggz-cliënten die permanent zorg of toezicht nodig hebben en straks in 2021 directe toegang krijgen tot de langdurige zorg? De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de effecten van beide voorstellen onderzocht. 

Lees meer...

NZa adviseert over overheveling van zorg naar de Wlz