Wetsvoorstel biedt betere basis vroegsignalering schulden

Met een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wil staatssecretaris Van Ark het voor gemeenten gemakkelijker maken om inwoners met schulden sneller te helpen. De Wgs biedt woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven een wettelijke basis om gemeenten een seintje te geven wanneer mensen betalingsachterstanden hebben. Het wetsvoorstel dat Van Ark vandaag publiceerde helpt gemeenten ook om sneller een compleet overzicht van schulden en bezittingen maken.

"Gemeenten én mensen met beginnende schulden worden door het tijdig signaleren van schulden enorm geholpen. Kleine schulden of betalingsachterstanden kunnen namelijk snel groter worden, waardoor mensen tot over hun oren in de problemen komen. Dat is ongewenst. Ook voor gemeenten geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Ik ben daarom blij dat we het tijdig kunnen signaleren van schulden bij wet gaan regelen." - Tamara van Ark

Meldplicht
Woningcorporaties moeten het de gemeente gaan melden als een huurder 2 maanden huurachterstand heeft. Voor drinkwater en energie geldt een termijn van 3 maanden en bij de zorgverzekering 4. Ook moeten schuldeisers eerst een betalingsherinnering sturen. Wanneer 2 van de 4 organisaties aan de bel trekken, kan de gemeente in actie komen.

Schuldhulpaanbod
Wanneer de inwoner instemt met het schuldhulpaanbod, krijgt de gemeente ook toestemming om bij andere instanties na te gaan of er schulden of bezittingen zijn. Zo hebben de Belastingdienst en uitkeringsinstanties gegevens over salaris, onderneming, woning en andere inkomsten en bezittingen.

Positieve eerste stap
Divosa vindt de aanpassingen een positieve eerste stap in de goede richting. De ervaring leert namelijk dat mensen 5 jaar wachten voor ze bij hun gemeente aankloppen. Als zij zich uiteindelijk melden hebben ze gemiddeld 40 duizend euro schuld bij 15 schuldeisers.

Als de schulden zo hoog zijn opgelopen, is het niet alleen veel lastiger om de schulden op een goede manier af te lossen. Ook hebben de schulden dan vaak al tot andere problemen geleid. Mensen met schulden hebben een slechtere gezondheid, problemen binnen het gezin en verliezen regelmatig hun baan omdat zij slechter presteren op hun werk. Als gemeenten eerder met mensen in contact komen, kan een deel van deze problemen worden voorkomen.

 

Bron: https://www.divosa.nl/nieuws/wetsvoorstel-biedt-betere-basis-vroegsignalering-schulden 

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer