Over Netwerk Rondom

Netwerk Rondom is een initiatief van ouders met een kind dat een verstandelijke beperking heeft. Deze ouders richtten zich in eerste instantie tot andere ouders om die beter voor te lichten over de mogelijkheden van een zorgnetwerk rondom hun kind. Ook als de ouders er zelf niet meer zijn. 
De doelgroep is inmiddels breder geworden, hetzelfde thema kan namelijk spelen bij broers, zussen, partners, neven, nichten en vrienden van een zorgbehoevende.
Gestart als ervaringsdeskundigen hebben de mensen achter Netwerk Rondom zich ontwikkeld tot experts in de materie.
De ouders hebben als doel de zorg zo goed mogelijk vorm te geven en tegelijk zichzelf te ontlasten zonder de regie uit handen te geven. Daarbij hebben zij onder ogen gezien dat die zorg zoals die willen gegarandeerd moet zijn als ze die zelf niet voldoende of helemaal niet meer kunnen geven.