Philien Blok | Netwerkcoach

Philien Blok is een ras organisator en verbinder van mensen en mogelijkheden.

Altijd op zoek naar krachten en talenten van mensen en naar ‘nieuwe’ oplossingen voor een ‘rijk’ leven voor iedereen. Ik ben geïnspireerd door en nauw betrokken bij het leven van Marieke Jongmans. Ondanks dat ze 24 uur/dag ondersteuning nodig heeft, woont ze sinds 2011 in een eigen huis in Hilversum. Ondersteund door medewerkers, vrienden en familie.  

Het is haar droom om met meer mensen gezamenlijk te wonen. Haar droom ondersteun ik van harte.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer