Paul Imthorn | Netwerkcoach

Paul Imthorn is vanuit ’Imthorn Sociale Innovatie’ actief in het sociaal domein.

Zijn roots liggen in de gehandicaptenzorg waar hij verschillende rollen vervulde als; begeleider, beleidsadviseur en regiomanager. De laatste jaren is Paul vooral actief als projectmanager en adviseur binnen het brede sociaal domein. Hij richt zich hierbij vooral op het werken aan een inclusieve samenleving vanuit verschillende rollen waaronder: coördinator Coalitie voor Inclusie, netwerkpartner Inclusionlab, bestuurslid Vereniging Inclusie Nederland. Zijn kracht ligt in de verbinding, aangejaagd door inhoudelijke bevlogenheid. Paul kan door zijn vragen mensen helpen hun dieperliggende waarden rond levensthema’s in beeld te krijgen.

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer