MagaSien, "goed vertegenwoordigd" 2019 Voorjaarsnummer 1

Voor je kinderen wil je alles goed regelen. Als ze jong zijn hebben ze vaak veel verzorging nodig en in de loop van de jaren ga je ze op een andere manier vasthouden. Loslaten? Dat is vaak moeilijk, anders vasthouden kan wel. Dat geldt zeker ook voor kinderen met een beperking.

Waar de één op deelgebieden wel eigen verantwoordelijkheid aan kan, is die verwachting er bij een ander niet. Als je als ouders op leeftijd komt, rijst daarbij de vraag ‘wie gaat er
voor mijn kind zorgen als ik er niet meer ben?’ In dit nummer van MagaSien gaan we in op de vraag hoe wij (of iemand anders) onze kinderen, broer of zus op een goede manier kunnen vertegenwoordigen. Vanaf 18 jaar is ook een kind met een beperking volwassen en wordt dus handelingsbekwaam geacht. Dat laatste is vaak niet het geval, iemand zal je kind moeten vertegenwoordigen. De rechter beslist daarover. Waar voorheen vaak door de rechter ‘curatele’ werd uitgesproken, is dat nu met name ‘bewindvoering’ en ‘mentorschap’. Je kunt er meer over lezen in dit nummer.

Lees nog veel meer artikelen en onderwerpen via deze linken:
Pagina 1: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 2: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 3: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 4: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 5: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 6: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 7: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 8: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019
Pagina 9: MegaSien, GOED VERTEGENWOORDIGD 2019

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer