Goede vertegenwoordiging

Het is van belang dat zorgverleners tijdig, bijvoorbeeld aan het begin van de behandelrelatie, bespreken wie de patiënt vertegenwoordigt als hij zelf geen beslissing kan nemen over zorg en behandeling.

Dit kan een familielid zijn, iemand anders die de patiënt zelf heeft aangewezen of een mentor of curator. Knelpunten in de praktijk hebben vaak te maken met onduidelijkheid over de bevoegdheden van vertegenwoordigers en met gebrekkige communicatie. De Gezondheidsraad beveelt aan dat beroeps- en patiëntenverenigingen samen een handreiking opstellen over wat zorgverleners, patiënten en vertegenwoordigers van elkaar mogen verwachten.

 

Download 'samenvatting Goede vertegenwoordiging' 1/5

Download 'advies Goede vertegenwoordiging' 2/5

Download 'achtergronddocument Consultatie van de praktijk over goede vertegenwoordiging' 3/5

Download 'aanbiedingsbrief Goede vertegenwoordiging' 4/5

Download 'persbericht Meer duidelijkheid nodig over vertegenwoordiging in de zorg' 5/5

Bron: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/05/21/goede-vertegenwoordiging

Pin It

training verwanten en vrienden

Het lijkt moeilijk om het netwerk rondom uw verwant of vriend, de zorgbehoevende, in kaart te brengen, maar dat is het niet.

Lees meer

Thema-bijeenkomst

Een door u georganiseerde thema-bijeenkomst kunnen wij inhoudelijk verzorgen. 

Lees meer

bijeenkomst voor cliëntenraden

Bij deze introductiebijeenkomst wordt geschetst wat een netwerk rondom een zorgbehoevende inhoudt en wat daar bij komt kijken.

Lees meer

training voor professionals

Professionals hebben of krijgen te maken met het netwerk dat iemand rondom de zorgbehoevende heeft gevormd of wil creëren.

Lees meer